BETABANEN.nl

Met BETABANEN.nl biedt Béta Publishers haar relaties, lezers en evenementbezoekers een breed platform voor arbeidsmarktcommunicatie binnen techniek en natuurwetenschappen.

De vacatures op BETABANEN.nl hebben door de beheersbaarheid en transparantie van het aanbod een hoge mate van actualiteit, relevantie en doelgroepfocus. Het hoogwaardige umfeld van onze bladen en sites zorgt daarnaast voor kwalitatieve contactmomenten bij deze specifieke doelgroep.

Partners

Het grote bereik van BETABANEN.nl komt onder meer door een intensieve samenwerking en uitwisseling van vacatures met vele partners die allemaal binnen het bèta segment actief zijn.

Bereik

De vacatures op BETABANEN.nl zijn naast onze vacaturesite ook zichtbaar als ‘Topbaan’ bij onze partners, automatisch te ontvangen via de vacature e-mail service en als banenladder te zien in onze relevante printuitgaven.

Natuurlijk kunt u uw werving verder ondersteunen door een vacatureplaatsing in een van onze bladen, uw vacature op BETABANEN.nl is dan gratis.

Een overzicht van de mogelijkheden die BETABANEN.nl biedt aan werkgevers, vindt u hier.

Contact

Wilt u reserveren of meer weten over de mogelijkheden van BETABANEN.nl ? Neem contact op met Frits Dufifie van Archer Media via 070-2629123 of frits@archermedia.nl

Bekijk hier de advertentietarieven voor BETABANEN.nl