Waterkracht

Waterkracht is het medium om maritieme technici te werven. Met Waterkracht bereikt uw vacature ruim 100.000 hoogopgeleide technici, binnen en buiten de maritieme sector.

Redactie
De redactionele artikelen gaan over de ontwikkelingen op de maritieme arbeidsmarkt en carrière maken in de maritieme wereld. In het blad staan verder de laatste maritieme vacatures in domeinen als scheepsbouw en -reparatie, offshore, dredging, havens, marine, scheepsvaart en binnenvaart.

Oplage en bereik

Waterkracht wordt verspreid bij Technisch Weekblad en Maritiem Nederland in een gemiddelde oplage van 70.000. Daarmee heeft Waterkracht het hoogste bereik in het maritieme cluster! Vacatures worden daarnaast doorgeplaatst op BETABANEN.nl. De lezers van Waterkracht zijn technici binnen, maar ook buiten de maritieme sector.

Contact

Wilt u reserveren of meer weten over de advertentiemogelijkheden van Maritiem Nederland? Neem dan contact op met René de Wit van Archer Media via telefoonnummer 070- 26 29 124 of kijk hier voor de planning en tarieven