Sponsoring

Bèta Publishers wil de beoefening van en interesse in natuurwetenschappen en techniek stimuleren. We doen dit door een groot aantal organisaties te sponsoren, mits ze werkzaam zijn op dit gebied.

Bèta Publishers is een uitgeverij met een ideëel tintje. Naast de publicaties van een groot aantal kwaliteitsvakbladen en websites, de organisatie van congressen en events, willen we ook een bijdrage leveren aan het stimuleren van de beoefening van de natuurwetenschappen en techniek in Nederland. Vandaar dat Bèta Publishers een groot aantal studieverengingen en studentenorganisaties in de bèta en techniek hoek ondersteunt. Belangstelling om je hier bij aan te sluiten? Stuur een e-mail naar Sijmen Philips

Daarnaast is Bèta Publishers partner van Stichting C3. Stichting Communicatie Centrum Chemie (C3) is in 1993 opgericht door Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) en de Nederlandse Vereniging voor Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON). Deze Stichting heeft tot doel het beeld dat de samenleving heeft van de chemie, de chemische industrie en het werken in de chemie te verbeteren. Bèta Publishers probeert de Stichting waar dat kan te ondersteunen.