Chemische Feitelijkheden

Chemische Feitelijkheden

Chemische Feitelijkheden is een actuele losbladige encyclopedie over moleculen, mensen, materialen en milieu. Een praktisch naslagwerk, on- en offline te raadplegen, voor iedereen die met chemie en aanverwante vakgebieden te maken heeft.

Chemische Feitelijkheden beschrijft tien keer per jaar één onderwerp, in de volgende volgorde: de context (macroniveau), de basis (mesoniveau) en ten slotte de diepte (microniveau).

Chemische Feitelijkheden is interessant voor middelbare scholieren bovenbouw, studenten en starters op de arbeidsmarkt, maar ook voor instellingen zoals musea, openbare bibliotheken, bibliotheken van opleidingen en bedrijven op het gebied van chemie, en milieuafdelingen van landelijke en regionale overheden.

Meer informatie vindt u op www.chemischefeitelijkheden.nl