Print

Het printportfolio van Bèta Publishers bestaat uit de volgende vakbladen: TW (Technisch Weekblad), C2W, C2W life sciences, Medicines, Mens & Molecule (België), Maritiem Nederland en Waterkracht en het periodieke naslagwerk Chemische Feitelijkheden over moleculen en maatschappij.

De bladen informeren lezers primair over ontwikkelingen in natuurwetenschappen en techniek.

TW, C2W/C2W life sciences, Maritiem Nederland en Waterkracht besteden ook veel aandacht aan arbeidsmarkt, opinie en ontwikkelingen op economisch en maatschappelijk gebied binnen de diverse vakdomeinen.

Via het menu aan de linkerzijde vindt u per periodiek meer informatie over de uitgaven van Bèta Publishers.