Privacy Statement

Bèta Publishers legt gegevens van abonnees en bezoekers vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst.

De verwerking van uw gegevens is door Bèta Publishers vrijwillig aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Deze data kunnen worden gebruikt om u te informeren over relevante diensten en producten. Indien u op deze informatie geen prijs stelt, kunt u dit middels een brief of een e-mail, o.v.v. het betreffende vakblad/online medium, laten weten aan: 

Abonnementenland
Postbus 20
1910 AA Uitgeest
E-mail: aboservice@aboland.nl 

 Bèta Publishers stelt zijn adressenbestanden niet beschikbaar aan derden.

Bèta Publishers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in bovenstaande voorwaarden.

© Bèta Publishers BV. Alle rechten voorbehouden.